Zatrudnienie niepełnosprawnego – miesięczne dofinansowanie PFRON do wynagrodzenia

Wielu pracodawców myśli, że zatrudnienie osoby niepełnosprawnej jest dużym wyzwaniem i niesie ze sobą szereg komplikacji. Niestety, powoduje to, że w Polsce tylko około 25 proc. osób niepełnosprawnych ma pracę, podczas gdy w krajach takich jak Niemcy czy Szwecja odsetek ten to nawet 70 proc.

Aby zachęcić pracodawców do zatrudniania pracowników z niepełnosprawnością, PFRON prowadzi szereg programów pomocowych, które pozwalają między innymi na otrzymanie dofinansowania do ich comiesięcznego wynagrodzenia.
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) wspiera rehabilitację i zatrudnienie osób niepełnosprawnych, przygotowując programy pomocowe skierowane do indywidualnych osób niepełnosprawnych. Pomaga między innymi przez likwidację barier, turnusy rehabilitacyjne, warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej, a także poprzez środki na przystosowanie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych czy obniżanie kosztów ich zatrudnienia.

102
Dla pracodawcy zatrudnienie niepełnosprawnego może być bardzo korzystnym posunięciem, nie tylko ze względu na możliwe dotacje. Warto pamiętać o tym, że również osoby niepełnosprawne są często wykształcone, kompetentne i dodatkowo bardzo zmotywowane, dlatego też mogą być oddanymi pracownikami.
Należy pamiętać jednak o tym, że dofinansowanie na wynagrodzenie możliwe jest tylko w sytuacji, gdy pracodawca zatrudnia go na umowę o pracę, a nie na umowy cywilnoprawne, na przykład umowę o dzieło czy umowę zlecenia.
Stawka dofinansowania PFRON zależna jest od stopnia niepełnosprawności pracownika, jego czasu pracy, a także tego, czy pracownik niepełnosprawny ma jedną z tzw. chorób specjalnych. Zalicza się do nich całościowe zaburzenia rozwojowe, upośledzenie umysłowe, choroby psychiczne, epilepsję i wady wzroku w stopniu znacznym i umiarkowanym.
Kwoty comiesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia dla pracowników niepełnosprawnych nie mogą być wyższe od 90 proc. faktycznie i terminowo ponoszonych kosztów płacy, a dla pracodawców wykonujących działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej limit wynosi 75 proc.
Źródło: http://zysker.pl/artykuly/2016/07/06/zatrudnienie-niepelnosprawnego-miesieczne-dofinansowanie-pfron-do-wynagrodzenia/

About the Author

Maria Nowicka
Cześć! Z tej strony Maria, autorka tego bloga. Jestem księgową z wieloletnim stażem, prowadzę własne biuro rachunkowe. Moją pasją jest biznes oraz inwestycje - próbuję swoich sił w grze na Forexie oraz Giełdzie Papierów Wartościowych. Poza tym jestem matką dwojga dzieci oraz zapaloną narciarką biegową.