Ile czasu przysługuje pracownikowi na wystawienie świadectwa pracy

Czas na wystawienie świadectwa pracy

Każdy pracownik, który zakończył zatrudnienie w danej firmie, ma prawo do otrzymania świadectwa pracy. Istnieją przepisy regulujące ten proces, określające ile czasu przysługuje pracodawcy na wystawienie dokumentu potwierdzającego okres zatrudnienia.

Ustawa o świadectwach pracy

Zgodnie z art. 96 Kodeksu pracy, pracodawca ma obowiązek wystawić świadectwo pracy pracownikowi nie później niż w ostatnim dniu pracy. Oznacza to, że pracownik powinien otrzymać dokument w dniu zakończenia zatrudnienia. Jest to bardzo istotne, ponieważ świadectwo pracy może być wymagane przy ubieganiu się o kolejne zatrudnienie lub świadczenia z ZUS.

Należyte terminy

Jeśli pracownik opuszcza miejsce pracy za porozumieniem stron, to otrzyma świadectwo pracy w dniu ustania stosunku pracy. Natomiast jeśli zakończenie zatrudnienia nastąpiło z winy pracodawcy, to należyte jest wystawienie świadectwa pracy w ciągu 7 dni od dnia ustania stosunku pracy.

Konsekwencje naruszenia terminu

Jeśli pracodawca nie wywiąże się z obowiązku wystawienia świadectwa pracy w należytym terminie, pracownik ma prawo domagać się tego dokumentu na drodze sądowej. Ponadto, zaniedbanie to może skutkować nałożeniem kary pieniężnej przez inspekcję pracy na pracodawcę.

Wnioski

Mają one nie tylko charakter formalny, ale również praktyczny – świadectwo pracy jest ważnym dokumentem potwierdzającym doświadczenie zawodowe, które może mieć znaczenie w przyszłym zatrudnieniu. Dlatego każda firma powinna być świadoma swoich obowiązków w tym zakresie i regularnie przypominać pracownikom o ważności wystawienia świadectwa.

About the Author

Maria Nowicka
Cześć! Z tej strony Maria, autorka tego bloga. Jestem księgową z wieloletnim stażem, prowadzę własne biuro rachunkowe. Moją pasją jest biznes oraz inwestycje - próbuję swoich sił w grze na Forexie oraz Giełdzie Papierów Wartościowych. Poza tym jestem matką dwojga dzieci oraz zapaloną narciarką biegową.